Turan Akbaş (psixologiya elmləri doktoru, professor, Türkiyə)

EĞİTİM BİLGİLERİ

 • Doktora, Universitaet Wien, Psikoloji, Pskoloji/Pedogoji, AVUSTURYA, 1986-1988
 • Yüksek Lisans, Universitaet Wien, Psikoloji, Okul Psikolojisi, AVUSTURYA, 1985-1986
 • Lisans, Universitaet Wien, Psikoloji, Psikoloji/Pedogoji, AVUSTURYA, 1978-1985

YAPTIĞI TEZLER

 • Doktora, "Historische Entwicklung und Gaegengaewertige Tendenzen der Lehrerausbildung- Stellung und Funktionder Psychologie in der Lehrerausbildung", Universitaet Wien Psikoloji Psikoloji/Pedogoji Eylül, 1988.
 • Yüksek Lisans, "Alternatife in der Lehrerausbildung", Universitaet Wien Psikoloji Okul Psikolojisi Eylül, 1986.

YABANCI DİLLER

Almanca, Çok İyi

AKADEMİK UNVANLAR/GÖREVLER

 • Prof.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, 2001 - Devam Ediyor
 • Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, 1995 - 2001Yrd.Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, 1989 - 1995

MESLEKİ VE İDARİ DENEYİM

 • Dekan, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ, , 15.01.2013 - 01.11.2015
 • Senato Üyesi, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Eğitim fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, 06.02.2007 - 13.02.2010
 • Bölüm Başkanı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, 08.08.2001 - Devam Ediyor
 • Dekan Yardımcısı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi, Eğtim Bilimleri Bölümü, 01.02.2001 - 09.02.2004
 • Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, 09.08.2000 -10.03.2009

ARAŞTIRMA ALANLARI

 • Uygulamalı Psikoloji
 • Gelişim Psikolojisi
 • Aile Terapisi
 • Çift Terapisi
 • Cinsel Terapi

YÖNETİLEN TEZLER

Doktora, D.Çelik, "YATIRIM MODELİNE DAYALI EVLİLİK ÖNCESİ İLİŞKİ SÜRDÜRME BECERİLERİ PSİKO-EĞİTİMGRUBUNUN İLİŞKİ İSTİKRARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2018.

Doktora, İ.Kurt, "EBEVEYNLİK STRESİ VE EVLİLİK KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE STRESLE ÇİFT OLARAK BAŞ ETMENİNARACI ROLÜNÜN İNCELENMESİ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2018.

Yüksek Lisans, P.Alibekiroğlu, "Üniversite öğrencilerinde yaşam doyumu ile psikolojik sağlamlık arasındaki ilişkide özanlayışın aracı etkisinin incelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2017.

Yüksek Lisans, S.Karabulut Uslu, "ÇİFTLERİN BAĞLANMA STİLLERİYLE STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARI VE BENLİKSAYGISI DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2016.

Doktora, D.Özcengiz, "Gevşeme eğitiminin malign olmayan kronik ağrılı hastaların ağrı algılarına etkisi", ÇUKUROVAÜNİVERSİTESİ , Mart, 2016.

Yüksek Lisans, H.Utkan, "Üniversite Öğrencilerinde Romantik Kıskançlık ile Romantik İlişki İnancı Arasındaki İlişkininİncelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2016.

Doktora, B.Şahan, "Sistemik psikoterapi yaklaşımına dayalı hazırlanmış grupla psikolojik danışma programınınüniversite öğrencilerinin ayrışma bireyleşme düzeylerine etkisi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2016.

Doktora, A.Çekiç, "Akılcı duygusal aile eğitim programının anne babaların akılcı olmayan inançları ve anne babalıkstresleri üzerine etkisi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2015.

Doktora, F.Bulut Ateş, "ÇOCUK-EBEVEYN İLİŞKİ TERAPİSİ EĞİTİMİNİN BOŞANMIŞ ANNELERİN EMPATİ, KABUL VESTRES DÜZEYLERİNE ETKİSİ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2015.

Yüksek Lisans, H.Özgür, "Lise öğrencilerinin bağlanma stilleri ve flört davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi(Mardin örneği)", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2014.

Yüksek Lisans, F.Gökçe, " 5-6 Yaş Çocukların Sosyal-Duygusal Uyumları İle Annelerinin Çocuk Yetiştirme Tutumlarınınİncelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2013.

Yüksek Lisans, N.Baş , "ERGENLERİN BAĞLANMA STİLLERİ VE KİMLİK STATÜLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ",ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2013.

Yüksek Lisans, İ.Türkoğlu, "Üniversite Öğrencilerinin Flört Davranışlarına Göre Çocuklukta Algılanan Ebeveyn Kabul-Ret ve Karşı Cinsle ilişkide Sosyal Yetkinlik İnancı", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2013.

Yüksek Lisans, H.Gebeş, "Akran eğitimi ile desteklenen öfke kontrolü eğitiminin lise öğrencilerinin öfke kontrolbecerilerine etkisi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2011.

Yüksek Lisans, B.Anar, "Evli ve çalışan yetişkinlikerin toplumsal cinsiyet rolleri ile evlilik doyumu ve iş doyumuilişkisinin incelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2011.

Yüksek Lisans, Y.Başaranoğlu, "Üniversite öğrencilerinin cinsiyete göre psikolojik doğum sırası ile karşı cinsle ilişkidesosyal yetkinlik beklentisi düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2011.

Yüksek Lisans, H.Doğan, "Evli bireylerin sosyotropik-otonomik kişilik özellikleriyle evliliklerinde çatışma yaşamadurumları arasındaki ilişki", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2010.

Doktora, O.Kirdök, "Bilişsel bilgiyi işleme yaklaşımına göre geliştirilen mesleki karar verme programının sınanması",ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2010.

Doktora, İ.Sanberk , "Psikolojik danışman-danışan ilişkisinin çözümlenmesi ve bazı süreç, sonuç değişkenleriaçısından incelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2010.

Doktora, E.Işik, "Sosyal bilişsel kariyer teorisi temelli bir grup müdahalesinin üniversite öğrencilerinin kariyer kararıyetkinlik ve mesleki sonuç beklenti düzeylerine etkisi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2010.

Yüksek Lisans, F.Bulut, "Ergenlerde görülen kural dışı davranışların aile işlevelliği, aile risk faktörleri ve yaşam kalitesiaçısından incelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2009.

Yüksek Lisans, M.Yildirim, "Şiddete başvuran ve başvurmayan ergenlerin yalnızlık düzeyleri ve akran baskısı düzeyleriaçısından incelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2007.

Yüksek Lisans, S.Şanli, "Polislerin Tükenmişlik Düzeyi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2006.

Doktora, F.Cenkseven , "Üniversite Öğrencilerinde Öznel Ve Psikolojik İyi Olmanın Yordayıcılarının İncelenmesi",ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2004.

Yüksek Lisans, O.Kirdök, "Olumlu ve Olumsuz Mükemmelliyetçilik Ölçeği Geliştirme Çalışması", ÇUKUROVAÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2004.

Akbaş T., "KIZ VE ERKEK ÇOCUKLARA YÖNELİK CİNSEL TACİZLER", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERENSTİTÜSÜ, cilt.7, no.7, ss.58-76, 2001

Doktora, Z. Zülkadiroğlu, "11-13 yaş grubu bireylerde temel cimnastik hareketlerinin sosyal yetkinlik beklentisiüzerine etkisi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2004.

Yüksek Lisans, V.Ünlü , "Karşı Cinsle İlişkide Sosyal Yetkinlik Beklentisi Ölçeği", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2004

Yüksek Lisans, İ.Sanberk , "Öğrenci Yabancılaşma Ölçeği (Bir Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması)", ÇUKUROVAÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2003.

Doktora, S.Gürkan, "Ergenlerde Adet Görme Durumuna ve Adetle İlgili Bilgilerinin Olup Olmamasına Göre OrtayaÇıkan Ruhsal ve Bedensel Sorunlar", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2002.

Doktora, S.Bengi Gürkan, "Adet görme durumuna ve adetle ilgili bilgi düzeyine göre ergenlerin ruhsal sorunlarınınincelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2002.

Yüksek Lisans, D.Özözen, "Alkolizm Tanısı Almış Babaların 9-16 Yaşlarındaki Çocuklarında Öz-Kavramı ve AkademikBaşarı Düzeyi.", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2001.

Yüksek Lisans, S.Firat, "Otistik ve Zihinsel Özürlü Çocukların Annelerinde Kaygı, Depresyon, Aleksitimi ve GenelPsikolojik Değerlendirme.", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2000.

Yüksek Lisans, F.Cenkseven, "Kekeme ve Kekeme Olmayan Çocukların Anne-Çocuk İlişkisini Reddedici AlgılamaDüzeylerinin Öz-Kavramlarına Etkisinin Karşılaştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2000.

Yüksek Lisans, H.Aytek, "Grup Rehberliğinin Ortaöğretim Basamağındaki Öğrencilerin Öfkeli Davranışlarının KontrolüÜzerindeki Etkisi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 1999.

Yüksek Lisans, A.Uskaner, "Mesleki Grup Rehberliğinin Lise 1.Sınıf Öğrencilerin Mesleki Olgunluk Düzeylerine Etkisi",ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 1999.

Yüksek Lisans, R.Çeçen, "Sınıf Öğretmenlerinin Kronik Hasta Öğrencilere İlişkin Tutumlarının Bazı DeğişkenlerAçısından İncelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 1997.

Yüksek Lisans, F.Çopur, "Ana-Baba Tutum Algısının Kız Öğrencilerin Kullandıkları Stresle Başa Çıkma Yollarına Etkisi",ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 1996.

Yüksek Lisans, A.Özmen, "Disiplin Cezaları ve Lise Öğrencilerinin Uyum Durumları Arasındaki İlişki.?", ÇUKUROVAÜNİVERSİTESİ , Eylül, 1995.

Yüksek Lisans, F.Sekanli, "Columbia Zihinsel Olgunluk Ölçeğinin Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması(Columbia MentalMaturity Scale CMM 1-3)", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 1994.

Yüksek Lisans, F. Artok, "Üniversiteler Arası Basketbol Müsabakalarına Katılan Basketbolcuların Maç Öncesi DurumlukKaygı Düzeylerinin Performanslarına Etkisi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 1994.

DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

Şahan B., Akbaş T., "Sistemik Psikoterapi Temelli Grupla Psikolojik Danışma OturumlarınınKatılımcıların AyrışmaBireyleşmeye Yönelik Farkındalıkları Açısından İncelenmesi", Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, cilt.5, ss.66-94, 2017

Çekiç A., Akbaş T., Hamamcı Z., "Akılcı duygusal aile eğitim programının anne babaların akılcı olmayan inançlarına veanne babalık streslerine etkisi", JOURNAL OF HUMAN SCIENCES, vol.13, pp.2398-2417, 2016

Türkoğlu İ.E., Akbaş T., Çelikkaleli Ö., "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN CİNSİYET ve FLÖRT DAVRANIŞLARINAGÖREKARŞI CİNSLE İLİŞKİDE SOSYAL YETKİNLİK İNANCININİNCELENMESİ", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler EnstitüsüDergisi,, cilt.24, ss.189-198, 2015

Türkoğlu İ.E., Akbaş T., Çelikkaleli Ö., "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN CİNSİYET ve FLÖRT DAVRANIŞLARINA GÖREKARŞI CİNSLE İLİŞKİDE SOSYAL YETKİNLİK İNANCININ İNCELENMESİ", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler EnstitüsüDergisi, cilt.24, ss.189-198, 2015

Türkoğlu İ.E., Akbaş T., Çelikkaleli Ö., "Üniversite Öğrencilerinin Cinsiyet Ve Flört Davranışlarına Göre Karşı Cinsleİlişkide Sosyal Yetkinlik İnancının İncelenmesi", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.24, ss.189-198, 2015

Bulut Ateş F., Akbaş T., "ERGENLERDE GÖRÜLEN KURAL DIŞI DAVRANIŞLARIN AİLE İŞLEVSELLİĞİ VE YAŞAM KALİTESİAÇISINDAN İNCELENMESİ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.21, no.2, ss.337-352,2012

Işik E., Akbaş T., Kirdök O., Avci R., "Use of the Genogram Technique in Counseling With Turkish Families", JOURNALOF FAMILY PSYCHOTHERAPY, vol.23, pp.131-137, 2012

Bulut Ateş F., Akbaş T., "Ergenlerde Görülen Kuraldışı Davranışların Aile İşlevselliği ve Yaşam Kalitesi Açısındanİncelenmesi. ", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.21, ss.337-352, 2012

Şanli S., Akbaş T., "ADANA İLİNDE ÇALIŞAN POLİSLERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDANİNCELENMESİ ", POLİS BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.10, no.2, ss.73-86, 2008

Cenkseven Önder F., Akbaş T., "Üniversite Öğrencilerinde Öznel ve Psikolojik İyi Olmanın Yordayıcılarınınİncelenmesi", Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, cilt.3, ss.269-348, 2007

Akbaş T., "KIZ VE ERKEK ÇOCUKLARA YÖNELİK CİNSEL TACİZLER", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, cilt.7, no.7, ss.58-76, 2001

Akbaş T., "OKUMA-YAZMA GÜÇLÜĞÜ VE OKUL", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, cilt.7, no.7,ss.49-57, 2001

Akbaş T., "Dikkat Eksikliği Çeken Çocukların Eğitimi ve Öğretmenin Rolü.", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİMFAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.2, ss.9-13, 2000

Akbaş T., Sanberk İ., "İlk Menstrüasyon ve Ejakülasyon Deneyimi: Hazirlik Ön Yaşantilar ve Ön Bilgilerin Cinsel Tutumve Davranışlarla İlişkisinin İncelenmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.21, no.3, ss.323-338, 2000

Akbaş T., "ÖĞRENCİ İNTİHARLARI VE OKUL", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAK.DERGİSİ, cilt.., ss..-., 2000

Akbaş T., "Çocuklara Yönelik Cinsel Tacizler ve Koruyucu Eğitim", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİDERGİSİ, cilt.2, ss.1-8, 2000Akbaş T., "ÇABA GÖSTERMEKTEN KAÇINMA ENVANTERİNİN GÜVENİRLİK, GEÇERLİK VE NORM ÇALIŞMASI",ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.12, ss.8-22, 1995İnanç B., Güçray S.S., Akbaş T., "Okul isteksizliği ile benlik imajı ve benlik saygısının ilişkisi.", Çukurova ÜniversitesiEğitim Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.71-83, 1994

Akbaş T., Güçray S., İnanç B., "OKUL İSTEKSİZLİĞİ İLE BENLİK İMAJI VE BENLİK SAYGISININ İLİŞKİSİ.", ÇUKUROVAÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.10, ss.71-82, 1994Akbaş T., "ÖĞRETMEN YETİŞTİRİLMESİNDE PSİKOLOJİNİN YERİ VE ÖNEMİ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİMFAKÜLTESİ DERGİSİ, no.5, ss.12-., 1991

KİTAP VEYA KİTAPLARDA BÖLÜMLER

Bulut Ateş F., Türkoğlu İ.E., Akbaş T., "Aie Terapisi Kuramları ", Psikolojik DAnışme ve Psikoterapi Kuramları, Zeynep Karataş, Yasemşn Yavuzer, Ed., Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.413-456, 2018Sanberk İ., Akbaş T., "Sistemik Terapi", PSİKOLOJİK DANIŞMA VE PSİKOTERAPİ KURAMLARI

Örnek UygulamalarlaTemel ve Güncel Kuramlar, Karataş Z., Yavuzer Y., Ed., Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.462-485, 2018Akbaş T., "Sistemik Müdehaleler", Çeviri, PEGEM AKADEMİ, ANKARA, 2016Akbaş T., Ed., "AİLE TERAPİSİ: TEMELLERİ", NOBEL KİTABEVİ, ADANA, 2013Akbaş T., Sanberk İ., "ÇOCUKLARA YÖNELİK CİNSEL TACİZ VE KORUYUCU EĞİTİM", KARAHAN KİTABEVİ, ADANA, 2011

HAKEMLİ KONGRE/SEMPOZYUM BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR

Akbaş M., Uçar T., Demir E. , Akbaş T., "KÜRTAJ OLAN KADINLARDA POSTTRAVMATİK STRESBOZUKLUĞUNUN BELİRLENMESİ", 1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2017, pp.42-42

Akbaş M., Akbaş T., Tırkaz E. , "Öğrenci Ebelerin Akademik Hizmetlere İlişkin Memnuniyet Düzeyleri- SatisfactionLevels of Student Midwiferies Retated to Academic Services", 4. Uluslararası & 8. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi ,İSTANBUL, TÜRKIYE, 20-22 Nisan 2017, pp.105-106

Akbaş M., Aslan A., Demir E., Akbaş T., "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EVLİLİK ÖNCESİ CİNSELLİĞEİLİŞKİN GÖRÜŞLERİ:SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ", 1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs2017, pp.39-40

Akbaş T., Akbaş M., Akbaş O., Akbaş İ., "An Analaysis of Morher Baby Bonding Level in Pregnant Women", 18thInternational Conference on Nursing & Midwifery (ICNM), 10-11 June 2017, Rome, Italy , Roma, ITALYA, 10-11Haziran 2017, pp.49-50

Akbaş M., Boz A., Gökyildiz Ş., Akça E. , Akbaş T., "ACİL SERVİS SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI, GÖRÜŞLERİ VE MARUZ KALDIKLARI RİSKLER", 1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, ADANA,TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2017, pp.78-78

Akbaş M., Gökyildiz Ş., Akça E. , Akbaş T., "ACİL SERVİS SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİUYGULAMALARI,GÖRÜŞLERİ VE MARUZ KALDIKLARI RİSKLER", 1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2017, pp.78-78

Şahan Yılmaz B., Akbaş T., "SİSTEMİK AİLE TERAPİSİ TEMELLİ PSİKOLOJİK DANIŞMA PROGRAMININ ÜNİVERSİTEÖĞRENCİLERİNİN AYRIŞMA BİREYLEŞME DÜZEYLERİNE ETKİSİ", 1. ULUSLARARASI EVLİLİK, ÇİFT VE AİLEDANIŞMANLIĞI KONGRESİ, İZMİR, TÜRKIYE, 2-4 Haziran 2016, pp.1-1

Akbaş T., Şahan Yılmaz B., "KÜLTÜREL OLARAK FARKLI AİLELERLE PSİKOLOJİK DANIŞMA VE TÜRK AİLE YAPISIÜZERİNDE KÜLTÜRÜN ETKİSİ", 1. ULUSLARARASI EVLİLİK, ÇİFT VE AİLE DANIŞMANLIĞI KONGRESİ, İZMİR, TÜRKIYE, 2-4 Haziran 2016, pp.17-18

Akbaş T., Geçin G., "5 6 Yaş Çocukların Bağlanma Durumları ile Okul Uyum Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi",2 nd International Conference on Lifelong Education and Leadership for ALL-ICLEL 2016, Lubriana, LITVANYA, 21-23 Temmuz 2016, pp..-

.Akbaş T., Bulut Ateş F., "Çocuk Ebeveyn İlişki Terapisi Eğitiminin Boşanmış Annelerin Empati Kabul ve StresDüzeylerine Etkisi", I.Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi İstanbul, 2016, İSTANBUL, TÜRKIYE, 28-30 Nisan 2016, pp.1-1

Akbaş T., "YENI NESIL SISTEMIK CINSEL TERAPİ", 1. ULUSLARARASI EVLİLİK, ÇİFT VE AİLE DANIŞMANLIĞI KONGRESİ,İZMİR, TÜRKIYE, 2-4 Haziran 2016, pp.15-15

Çolakkadıoğlu O., Akbaş T., "Çiftlerde Bağlanma Ölçeği nin Türkçe ye Uyarlama Çalışması", 2 nd InternationalConference on Lifelong Education and Leadership for ALL-ICLEL 2016, Vilnius, LITVANYA, 21-23 Temmuz 2016, pp..-.

Akbaş T., Sanberk İ., "Çocuk Cinsel İstismarının Önlenmesine Dönük Bir Koruyucu Eğitim Programında Yer AlacakEtkinliklerin İçeriği/ Kapsamı", III. UYGULAMALI PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ, ANKARA, TÜRKIYE,10-12 Aralık 2010, ss.94-94

Kirdök O., Akbaş T., "Bilişsel Bilgiyi İşleme Yaklaşımına Göre Geliştirilen Mesleki Karar Verme ProgramınınUygulanması", III. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamaları Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 10-12 Aralık2010, ss.68-68

Sanberk İ., Akbaş T., "Psikolojik Danışman-Danışan İlişkisinin Çözümlenmesi ve Bazı Süreç, Sonuç DeğişkenleriAçısından İncelenmesi", III. UYGULAMALI PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ, ANKARA, TÜRKIYE, 10-12 Aralık 2010, ss.63-63I

şik E., Akbaş T., Kirdök O., Avci R., "Using Genograms in Family Counseling: Experiences from within a FamilyCounseling Doctoral Course", International Congress of Counseling, Counseling in International Perspective: GlobalDemands and Local Needs, İSTANBUL, TÜRKIYE, 25-27 Nisan 2008, pp.23-23

Akbaş T., Sanberk İ., "Ortaöğretim Kurumlarındaki Kız ve Erkeklerin Cinsel Bilgilenme Konusundaki Deneyim, Tercih veGörüşlerinin İncelenmesi", IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 17-19 Ekim 2007,ss.324-324

Sanberk İ., Akbaş T., "Öğrenci Yabancılaşma Ölçeği (Bir Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması)", VII. Psikolojik Danışma veRehberlik Kongresi, MALATYA, TÜRKIYE, 9-11 Temmuz 2003, ss.69-70

DESTEKLENEN PROJELER

 • "Çocuk Ebeveyn İlişki Terapisi Eğitiminin Çalışan Annelerin Empati, Kabul ve Stres Düzeylerine Etkisi", BAP Doktora,EF2013D7, Danışman, Devam Ediyor
 • "Annelerin Çocuk Yetiştirmeye Yönlik Tutumları ile Duygusal Zeka Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, EF2013YL21, Danışman, Devam Ediyor
 • "Üniversite Öğrencilerinde Romantik Kıskançlık İle Romantik İlişki İnancı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", BAPY.Lisans, EF2013YL10, Danışman, Devam Ediyor

BİLİMSEL DERNEK, ORGANİZASYON VE KURULUŞLARDAKİ ÜYELİKLER/GÖREVLER

 • European Family Therapy Association (EFTA), , Üye, 01.01.2009 - Devam EdiyorAbdulkadir Özbek Grup Psikoterapileri Derneği, , Üye, 01.01.1996 - Devam Ediyor
 • Türk PDR Derneği, , Üye, 01.01.1995 - Devam Ediyor
 • Deutsche Systemische Gesellschaft (DSG), , Üye, 01.01.2009 - Devam EdiyorUluslararası Aile Terapistleri Derneği (İFTA), , Üye, 01.01.2017 - Devam Ediyor


"