-fərdi psixoloji diaqnostika, müayinəyə hazırlıq, keçirilməsi və nəticələrin təhlili, rəy və təkliflərin tərtib olunması

-qrup psixodiaqnostikası, müayinəyə hazırlıq, onun keçirilməsi və nəticələrin təhlili, rəy və təkliflərin tərtib olunması

-şagirdlərlə və qrup şəklində konsultativ iş, nəticələrin tərtib olunması

-müəllimlər üçün fərdi və qrup şəklində məsləhətin verilməsi, nəticələrin tərtib edilməsi

-müəllimlərlə treninqlər və psixoloji işin digər aktiv formalarının hazırlanması, keçirilməsi və nəticələrinin tərtib edilməsi


- Psixoloji korreksiya

- Uşaq qrup terapiyası

- İnkişaf geriliyi

- Yeniyetmələrdə psixokorreksiya

- Uşaq psixopatologiyası

- Zəka testləri

Şəxsiyyət testləri

Neyropsixoloji testlər