Ramiz İbrahim oğlu Əliyev (psixologiya elmləri doktoru, professor)

Qısa bioqrafik məlumat:

09noyabr 1954-cü ildə Azərbaycan Respublikası, Gədəbəy , Arısu kəndində anadan olmuşdur. 1970-ci ildə Gədəbəy rayonu, Miskinli kənd orta məktəbini bitirib. Ailəlidir iki oğlu var. 2006-cı ildən əməkdar müəllim fəxri adı almışdır.

Təhsili:

Ali təhsilidir. 1975-ci ildə APXDI-ni ingilis dili müəllimi ixtisası üzrə bitirib. 1978-ci ildə psixologiya üzrə əyani aspiranturaya daxil olmuş, 1985-ci ildə Kiyev şəhərində namizədlik, 2004-cü ildə BDU-da doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. 2009-cu ildə professor elmi adı almışdır.

Əmək fəaliyyəti:

1983-2001-ci illərdə ETPEI-də elmi işçi, aparıcı elmi işçi,

2001-2013-cü illərdə Təhsil Problemləri Institutunda şöbə müdiri,

2013-cü ildən hal-hazıradək  Azərbaycan Dövlət  Universiteti Ümumi psixologiya kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışır.

Apardığı dərslər:

-Eksperimental psixologiya

-Təhsildə sosial-psixoloji xidmət

-Test nəzəriyyəsi

-Istedadlı uşaqlara psixoıoji xidmət konsepsiyası

Seçilmiş əsərləri:

Azərbaycan, rus və ingilis dillərində 200-ə qədər elmi-metodiki əsərlərin müəllifidir. Onlardan:

  1. Şəxsiyyət və onun formalaşmasının etnopsixoloji əsasları (2000);
  2. Psixologiya tarixi (2006);
  3. Tərbiyə psixologiyası (2006);
  4. Etnopsixologiya : qloballaşma və millilik (2007);
  5. Mentalitet (2009);
  6. Praktik psixologiya məsələləri (2011);
  7. Mühit. Ideologiya. Şəxsiyyət (2015) və s. əsərləri göstərmək olar.


"